مشاوره و ثبت نام
آموزشگاه آزاد سینمایی فیلمساز - تماس مخابراتی

تماس مخابراتی

شماره تماس واحد مشاوره : ۳۶۶۰۵۱۵۱- ۰۳۱ 

 

شماره تماس واحد آموزش : ۳۶۶۰۵۱۱۸-۰۳۱

 

سامانه پیامک : ارسال عدد ۷ به شماره ۳۰۰۰۶۴۱۱ از طریق تلفن همراه

 

ساعت تماس : از ساعت ۸ الی ۲۰ همه روزه بجز روزهای تعطیل