مشاوره و ثبت نام
آیین، باور، پیشینه

Tagged: آیین، باور، پیشینه

۲

عکاسی زیارتی

عکس‌های زیارتی را باید گونه‌ای از عکاسی مستند به شمار آورد. متفاوت با عکس‌های خبری و ژورنالیستی و حتی برخلاف مشابهت انکارناپذیری که در شیوه اجرا با عکاسی خیابانی دارد،  متفاوت با آن‌چه به...