مشاوره و ثبت نام
دوربین عکاسی

Tagged: دوربین عکاسی

۰

عکاسی ضد نور

  عکاسی ضد نور (سیلوئت)   شاید تاکنون به عکسهای ضد نور یا سیلوئت برخورد کرده باشید. همانطور که از نام آنها مشخص است این نوع عکسها ضد نور هستند و سوژه در آنها...