مشاوره و ثبت نام
عکاسی از رعد و برق

Tagged: عکاسی از رعد و برق

۰

عکاسی از رعد و برق

در عکاسی لحظه ای عکاس کار سختی را پیش رو دارد زیرا باید با عوامل طبیعی بجنگد تا آنها را در لحظه ای متوقف کند به طور مثال رعد و برق باد پیچک های...