مشاوره و ثبت نام
عکاسی از گل‌ها

Tagged: عکاسی از گل‌ها

۰

عکاسی از گل‌ها

زمان مناسب ترجیحاً از نور گرم صبح‌های زود بهره ببرید و عکاسی را برای زمان ظهر به تاخیر نیاندازید. برخلاف عکاسی از اکثر سوژه‌های، هنگام طلوع و غروب آفتاب زمان مناسبی برای عکاسی از...