مشاوره و ثبت نام
مرکز اموزش دانش ارا

Tagged: مرکز اموزش دانش ارا

۰

عکاسی ضد نور

  عکاسی ضد نور (سیلوئت)   شاید تاکنون به عکسهای ضد نور یا سیلوئت برخورد کرده باشید. همانطور که از نام آنها مشخص است این نوع عکسها ضد نور هستند و سوژه در آنها...