مشاوره و ثبت نام
نشست عکاسی و مسئله‌ ی رسانه ویژگی در اصفهان

Tagged: نشست عکاسی و مسئله‌ ی رسانه ویژگی در اصفهان

نشست عکاسی و مسئله‌ ی رسانه ویژگی در اصفهان

نشست تخصصی «عکاسی و مسئله‌ی رسانه ‌ویژگی» روز چهارشنبه ٢٩ دى ماه ۹۵ با حضور زانیار بلوری توسط کانون عکس انجمن سینمای جوان اصفهان برگزار می‌شود. زانیار بلوری دارای مدرک کارشناسی عکاسی از دانشگاه هنر تهران و...