مشاوره و ثبت نام
چشم انداز

Tagged: چشم انداز

۰

عکاسی از منظره

منظره به کل یا بخشی از طبیعت گفته می شود که از یک منظر یا زاویه خاص به آن نگریسته شده باشد. طبیعت، موضوع همیشگی و جدایی ناپذیر عکاسی از منظره به شمار می...